Jak wygląda sytuacja w Polsce? Uzyskiwanie ekstraktów z włóknistych konopi została już skierowane do Ministerstwa Zdrowia przez posłów.

Interpelacja poselska o numerze 17218 została skierowana do Ministerstwa Zdrowia, ponieważ część pacjentów samodzielnie produkuje ekstrakty z konopi włóknistych. W dokumencie umieszczono dwa pytania:

1. Czy produkty są legalne, jeśli zawartość oleju THC wzbudzi stężenie CBD oraz THC w ekstrakcie?

2. Czy planowane są jakieś zmiany w przepisach?

Zobacz również nasze poradniki:

Cel – na własny użytek

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, udzielił odpowiedzi na interpelację poselską odnośnie uzyskiwania ekstraktów z konopi włóknistych. Stwierdził jasno, że w Polsce jest zakaz na tego typu działania – nawet na własny użytek. Odpowiedź miała miejsce 7 lutego 2021 roku.

W treści wyjaśniono dokładnie problem uzyskiwania ekstraktów z konopi włóknistych w Polsce. Wytłumaczono, kiedy należy traktować produkt za substancję psychotropową (osiągnięcie minimalnego progu stężenia THC). W odpowiedzi można dowiedzieć się, że nie jest w żaden sposób legalne wytwarzanie produktów z konopi włóknistych. Dopuszcza się jednak – za odpowiednią zgodą – wykorzystywanie ekstrakcji z konopi włóknistych do produkowania niektórych środków leczniczych. Jak było jednak wspomniane – potrzeba na to specjalnej zgody (prawo farmaceutyczne). Dopuszcza się również inne przypadki (jak przeprowadzanie ekstrakcji podczas wytwarzania substancji czynnej), lecz potrzeba na to pozwoleń. Wszystkie wydawane są przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W treści wyjaśniono także różnice między konopiami włóknistymi a konopiami innego gatunku. Różnica tkwi w odpowiednim stężeniu w każdej z tych roślin (THC). W Polsce przyjęło się. że stężenie THC przekraczające 0,20% THC (tetrahydrokannabinolu) świadczy o roślinie należącej do gatunku psychotropowego. Zatem wszystkie prywatne działania nad roślinami konopi włóknistych, które przekraczają tę granicę (0,20% THC), są wręcz zabronione. Można starać się o uzyskanie pozwolenia przez GIF. Liczne ustawy, które zostały przytoczone w odpowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Macieja Miłkowskiego, są dowodem dla składających zapytania.

Sprawdź opinie o sklepach CBD:

Zezwolenia na inny użytek

A jak prezentuje się sytuacja z innymi branżami? Czy wygląda tak samo, jak w przypadku produkowania na własny użytek? Tutaj również pewne działania są zabronione, więc należy zapoznać się z prawem, zanim każdy chętny podejmie dalsze kroki.

W przemyśle uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.

Ponadto wydawanie decyzji o pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu surowców farmaceutycznych, które są związane z konopiami włóknistymi, leży w kompetencjach Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

More in:Kraj

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *