Od wielu wieków w Polsce ugruntowana jest tradycja i kultura uprawiania konopi. Nie są one wynalazkiem współczesnych czasów, a przez ten czas doświadczały swoistej sinusoidy. Obecnie górują.

Wskazujemy, co jest potrzebne do uprawiania konopi.

Uprawa konopi rośnie w popularność

Kolejne państwa decydują się na coraz powszechniejszą uprawę konopi. Jest to motywowane kultem naturalności i naturalnych składników.

W Polsce również ustanowiono prawo dotyczące upraw konopi. Dzieje się tak równolegle na całym świecie. Tym samym zwiększa się łatwość dostępu do rośliny. Podjęcie decyzji o uprawie konopi wymaga spełnienia warunków. Na koniec 2017 r. wprowadzono nowelizacje dotyczące upraw konopi. Dzięki temu o wiele łatwiej uzyskać pozwolenie na uprawę, co sprawia, że niemalże każdy rolnik może uprawiać konopie na swojej roli.

Polska uprawa konopi przeznaczona jest dla przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papiernicznego, czy także nasiennictwa. Ponadto można uprawiać konopie w celach spożywczych, kosmetycznych, także farmaceutycznych. Co więcej dopuszczalne jest jej wykorzystanie do materiałów budowlanych.

W Polsce można uprawiać konopie siewne, ale nie konopie indyjskie. Produkty z CBD wytwarzane są na podstawie konopi siewnych, które można uprawiać legalnie w Polsce.

Zobacz również nasze poradniki:

Pozwolenie na uprawę konopi – dla kogo?

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych może otrzymać przedsiębiorca, ale i także osoba fizyczna, która jest rolnikiem.

Ważne, jest, aby osoba podejmująca uprawę nie była karana w przeszłości za nielegalne uprawianie maku, również niskomorfinowego, konopi siewnych i włóknistych, krzewu koki. Ponadto, konopi siewnych nie mogą uprawiać osoby, które odpowiadały za przestępstwo związane ze środkami odurzającymi.

Planowanie uprawy konopi

Podejmując decyzję o rozpoczęciu uprawy konopi, należy zapoznać się z terenowymi warunkami, wynikającymi z uchwał sejmiku województwa. Odnoszą się do powierzchni zagospodarowanej pod uprawę i przeznaczone tereny.

Następnie należy zgłosić to do urzędu gminy, tudzież miasta, o chęci planowanej uprawie. Wówczas urzędnicy mogą określić właściwy obszar dla upraw konopi.

Ponadto, wniosek musi być poparty fakturą zakupu nasion konopi, które muszą posiadać certyfikat. Jednocześnie należy zawrzeć umowę kontraktacji lub wskazać, że będą wykorzystywane we własnym zakresie. Umowa kontraktacji jest honorowana tylko, gdy podmiot posiada określone zezwolenie od marszałka województwa.

Należy pamiętać, że kompletny wniosek należy złożyć dwa miesiące przez planowanym wysiewem.

Kontrola upraw konopi włóknistych

Zadaniami Urzędu marszałkowskiego jest analizowanie zagrożeń narkomanii i zapotrzebowania na konopie. Na tej podstawie, sejmik województwa, określa powierzchnie rocznych upraw konopi włóknistych i tego, gdzie będą uprawiane.

Konopie można uprawiać na określonej powierzchni i na wskazanych terenach, jednak konieczne jest posiadanie zezwolenia na uprawę. Bezdyskusyjnie, nasiona powinny posiadać stosowny certyfikat.

W przypadku upraw konopi na własne potrzeby, konieczne jest wystosowanie zobowiązania w ciągu 14 dni po wysianiu. Składane jest do właściwego marszałka województwa.

Nielegalne uprawianie konopi zagrożone jest grzywną, a nawet karą pozbawienia wolności, w odniesieniu do konopi niewłóknistych. Wówczas kara pozbawienia wolności wynosi do 3 lat. Przy znacznych ilościach, okres ten wynosi od pół roku do 8 lat.

Sprawdź opinie o sklepach CBD:

Kontrole upraw -podstawowe informacje

Decydując się na uprawę konopi, należy liczyć się z nieustanną kontrolą. Ma to na celu zniechęcenie do uprawy zabronionych odmian konopi. Wykrycie nieprawidłowości podczas kontroli może skutkować nakazem zniszczenia upraw. Jest to konsekwencja samodzielnego powiększenia powierzchni upraw, czy wykorzystania niecertyfikowanego materiału siewnego. Uprawy należy zniszczyć natychmiast. Jednak może to być także przyczyną wszczęcia postępowania sądowego, z myślą ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Rentowność uprawy konopi włóknistych zwiększa popularność biznesu. Wiąże się jednak ze świadomością nieustannego podlegania kontroli, a także spełnienia rygorystycznych wymogów.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

More in:Świat

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *