Każdy planujący rozpoczęcie upraw konopi włóknistej powinien dokonać kompleksowej analizy opłacalności. Analiza opłacalności musi uwzględniać zarówno nasz czas, jak i możliwości.

Szacowanie przychodów z konopi

Podstawą analizy powinno stanowić dokładne oszacowanie przychodów. Przykładowy sposób, oparty na prawdziwych liczbach zaprezentowano poniżej. Oczywiście nie wolno mylić przychodu z dochodem.

Najprostszy sposób na oszacowanie przychodów z upraw konopi

Na jednym akrze (ok. 0,4 hektara) możemy zasadzić około 2000 roślin. W konsekwencji, zakładając, że 1 funt suszonej biomasy (ok. 0,45 kg) otrzymamy z jednej rośliny, oleistość rośliny wynosi 10%, cena sprzedaży kilograma oleju destylatu wolnego od THC wynosi ok. 5 tysięcy dolarów (ok. 18,5 tys. złotych), otrzymujemy aż 1,6 miliona przychodu złotych na akr. Oczywiście należałoby ponadto uwzględnić zarówno prawdopodobieństwo strat w procesie produkcji itp.

Zobacz również nasze poradniki:

Analiza wrażliwości na ceny destylatu wolnego od THC

Zakładając nawet wysoki spadek ceny (przez np. wzrost podaży, wprowadzenie ograniczeń dot. ceny, państwowych sklepów z olejem) o 90%, to dalej mamy 160 tysięcy przychodu z jednego akra, czyli około 400 tysięcy na hektar. Oznacza to przychód znacznie wyższy niż z innych upraw.

Oszacowanie zysku z uprawy konopi

Jednak bardziej powinien nas interesować zysk a nie przychód. Jak w ramach maksymy, że przychód jest opinią a zysk faktem. Zysk (w ramach naszych uproszczeń: dochód) to po prostu to co otrzymamy i zostanie opodatkowane podatkiem dochodowym. Oczywiście należy szczegółowo pilnować czy wszystkie niżej wymienione pozycje obniżają podatek (czy są kosztami uzyskania przychodu czy nie).

Zysk z uprawy konopi na hektar

Obliczenie tego jest niezwykle proste. Należy oszacować szczegółowo plon na hektar. Otrzymany wynik należy pomnożyć przez cenę rynkową (oczywiście w odpowiednich jednostkach). Następnie należy odjąć koszty produkcji (zatrudnionych osób i wszystkiego co pozwoliło uzyskać plon). Niestety zysk jest zależny od tak wielu rzeczy, że niemożliwe jest jego oszacowanie bez znajomości wielkości, miejsca uprawy czy nawet doświadczenia przyszłego przedsiębiorcy. Ważnym czynnikiem zwiększającym zysk może być bliskość zakładu przetwórstwa konopi.

Wybierz rodzaj uprawy hodowli

Zgodnie z literaturą przedmiotu istnieją trzy główne cele upraw konopi włóknistej. Są to:

  • w celach uzyskania oleju,
  • w celu uzyskania nasion,
  • w celu uzyskania paszy i innych materiałów dla działalności rolniczej (podściółka dla zwierząt).

Oczywiście ostatni rodzaj jest najmniej zyskowny a pierwszy najbardziej. Należy jednak mieć również świadomość o jakości odmiany . W Polsce tylko henola jest zarejestrowana w charakterze przydatności nasiennej. Pozostałe odmiany, czyli beniko, wielkopolskie, białobrzeskie, glyana, rajan, tygra i wojko są wyłącznie włókniste. Henola jest również bardziej plonodajna a w konsekwencji zyskowna.

Sprawdź opinie o sklepach CBD:

Czy gleba wpływa na zysk dla upraw konopi?

Jakość gleby, jej żyzność i nawet miąższość poszczególnych warstw ma znaczący wpływ na zysk z upraw konopi. Jednak nieodpowiednia jakość gleby nie stanowi bardzo dużej przeszkody. Konopie włókniste rosną zadowalająco też na ugorach i znacząco poprawiają jakość gleby. Plantacje konopi mają właściwości oczyszczające glebę a jakość środowiska nie blokuje ich rozwoju. Oznacza to, że zyski z upraw konopi powinny być coraz wyższe z roku na rok przez wzrost jakości gleby. Jednak od gleby zależy zarówno efektywność kiełkowania jak i jakość roślin. Co ważne, poziom wód gruntowych powinien być większy niż 70-80 cm.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

More in:Aktualności

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *